Informatie

Jaarlijks wordt van alumni verzocht een symbolisch bedrag te doneren. Binnen de alumni zijn er vier statussen:

  •  alumnus
  • Lid van lijst van 50
  • Lid van Club van 100
  • Magnus Alumnus

Om toe te treden tot lijst van 50 dient de alumnus miniaal 50 euro te doneren. Leden van de Club van 100 hebben minimaal 100 euro gedoneerd. Magnus Alumnus is de alumnus die dit jaar de hoogste donatie heeft gedaan. Om mee te doen in de strijd om Magnus Alumnus is er een minimaal bod van 100 euro.

Privileges

Omschrijving
AlumniLijst van 50Club van 100Magnus Alumnus
Uitnodiging alumniborrel en alumniactiviteitenXXXX
Uitnodiging grote [‘endzjin] feesten (eindfeest [‘endzjin], eindfeest intro, cantussen en kerstgala)XXXX
Gratis entree grote [‘endzjin] activiteiten (eindfeest [‘endzjin], eindfeest intro en cantussen)XXX
Eervolle vermelding sociëteit (Lijst van 50)X
Gratis entree GalaXXX
Eervolle vermelding sociëteit (Club van 100)XX
Een jaar lang geëerd worden als Magnus Alumnus.X

Activiteiten

Jaarlijks wordt er een alumniborrel georganiseerd. Op deze jaarlijkse borrel kunnen de alumni onder het genot van een biertje weer bijpraten. Tevens worden de nieuwe alumni welkom geheten en ontvangen zij het felbegeerde alumnispeldje.

Gift

Jaarlijks wordt er vanuit de giften een schenking gedaan aan de vereniging. In samenspraak met het bestuur en de alumnicie wordt de gift gekozen.

Giften uit het verleden:

  • Pinapparaat
  • Barkrukken (2018)
  • TV in het raam (2019)

ideeën voor een gift? Neem dan contact op met de alumnicommissie