Welcome!

Welkom op de pagina voor en door de alumni van Studentenverenging [‘endzjin] S.V.E.I.A. uit Almere.

Sinds 1998 de motor achter de almeerse studenten!

Deze pagina is bedoeld voor een ieder die iets wil weten over de alumni, de commissie en de activiteiten.

Ben je geen lid van [‘endzjin] maar wil je dit wel worden? Kijk dan op de website van [‘endzjin]

Voor overige vragen kijk gerust rond op deze site of schroom niet om contact op te nemen met de commissie.

Prosit [‘endzjin]!

De Alumnicommissie.

Alumnus worden?

Als lid van studentenvereniging [‘endzjin] kun je je aanmelden als alumnus als je tenminste 3 jaren gewoon lid bent geweest van de vereniging.

Aanmelden gaat via een ondertekende brief aan de Scriptor

Indien je niet kunt voldoen aan de 3 jaren lidmaatschap kan bij uitzondering de alumnicommissie dispensatie verlenen.

Activiteiten

Vanuit de alumnicommissie organiseren we elk jaar een activiteiten voor alle alumni van de vereniging.
Via deze website kun je zien wat de komende activiteiten zijn & foto’s van voorgaande activiteiten terug vinden!

Contact

Adres

Rentmeesterstraat 2B
1315JS Almere

Contact:

E-mail
alumni@engine.nl

Scriptor
scriptor@engine.nl